X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información
GRUPO PLAZA

El rector Esteban Morcillo signa un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Ontinyent

24/03/2011

VALÈNCIA. El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i l'alcaldessa d'Ontinyent, Lina Insa, han signat aquest matí un conveni de col·laboració perquè ambdues institucions treballen conjuntament en activitats de formació de personal, d'investigació aplicada, i de visibilitat a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.

Segons el rector Esteban Morcillo, la firma d'aquest acord suposa "la constatació del compromís de la Universitat de València amb el territori. Fer Universitat és fer ciutat, i amb aquest tipus d'acords la Universitat constata la seua presència en la societat".

El rector ha confirmat que "partint de la base del compromís reconegut de la Universitat de València amb la ciutat d'Ontinyent i la comarca de la'Vall d Albaida, el Campus d'Ontinyent planteja un conjunt de possibilitats que inclou estudis de grau i de postgrau i altres activitats d'extensió universitària que repercutiran en uns millors serveis públics als estudiants en particular i a la societat en general".

Per la seua banda, l'alcaldessa d'Ontinyent, Lina Insa, ha assegurat que la signatura del conveni marc i dels posteriors convenis específics suposa "un pas molt important, ja que la vida universitària no es queda només en les aules, sinó que s'obri a la societat, que és el que va a fer possible aquest acord".

Compromís

Recentment, el Consell de Govern de la Universitat de València va aprovar un document de compromís i de futur amb la seua extensió d'Ontinyent, en la comarca de La'Vall d Albaida. A més, el Consell Social de la Universitat de València va aprovar la continuïtat dels estudis universitaris en l'Extensió Universitària d'Ontinyent i va anunciar la construcció d'un nou aulari que donarà cabuda a tots els serveis universitaris. Durant la reunió prèvia a la signatura, el rector ha avançat que les obres de l'aulari començaran amb tota probabilitat al setembre de 2011 i ha mostrat la seua confiança que les instal·lacions estiguin operatives per al curs 2012-2013.

En l'actual extensió d'Ontinyent s'imparteixen dues titulacions universitàries, mestre en Educació Infantil, i Finances i Comptabilitat. El projecte aprovat per la Universitat de València inclou la rehabilitació de l'antic col·legi Luis Vives, la millora en la gestió del servei i l'optimització de recursos. La construcció d'aularis de nova planta que albergaran en un futur les dues titulacions es portarà a terme en la parcel·la de terreny situada al costat de l'edifici del col·legi Luis Vives.

A través del conveni marc signat aquest matí, ambdues institucions col·laboraran en l'execució de projectes i programes d'investigació i desenvolupament, a realitzar entre els grups o unitats d'investigació, departaments, instituts universitaris d'investigació de la Universitat de València, així com centres o estructures propis o mixts entre la Universitat de València i altres organismes públics o privats, i l'Ajuntament d'Ontinyent. També cooperaran en programes de formació de caràcter general i específica. i treballaran en l'assessorament mutu en qüestions relacionades amb l'activitat d'ambdues entitats.

La Universitat de València i l'Ajuntament d'Ontinyent organitzaran activitats comunes relacionades amb la promoció cultural de la investigació i el desenvolupament formatiu, com l'organització d'estades d'estudiantes de la Universitat de València en l'Ajuntament d'Ontinyent, mitjançant programes de cooperació educativa.

L'acord marc, que es desenvoluparà en posteriors convenis específics, tindrà una durada de quatre anys prorrogables i estarà regulat per una Comissió Mixta.

Jorge Hermosilla, vicerector de Participació i Projecció Territorial, Silvia Barona, vicerectora de Comunicació i Relacions institucionals, i María Vicenta Mestre, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Professorat, han acompanyat al rector en l'acte de la signatura. També han acudit a la signatura José Pla, Delegat del Rector per a l'Extensió Universitària d'Ontinyent; Víctor Tello, Degà de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i Joan Oltra, Gerent de la Universitat de València.

El rector Esteban Morcillo firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ontinyent

 

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, y la alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para que ambas instituciones trabajen conjuntamente en actividades de formación de personal, de investigación aplicada, y de visibilidad a través del Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial.

Según el rector Esteban Morcillo, la firma de este acuerdo supone "la constatación del compromiso de la Universitat de València con el territorio. Hacer Universidad es hacer ciudad, y con este tipo de acuerdos la Universitat constata su presencia en la sociedad".

El rector ha confirmado que "partiendo de la base del compromiso reconocido de la Universitat de València con la ciudad de Ontinyent y la comarca de la Vall d'Albaida ,el Campus de Ontinyent plantea un conjunto de posibilidades que incluye estudios de grado y de postgrado y otras actividades de extensión universitaria que repercutirán en unos mejores servicios públicos a los estudiantes en particular y a la sociedad en general".

Por su parte, la alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, ha asegurado que la firma del convenio marco y de los posteriores convenios específicos supone "un paso muy importante, puesto que la vida universitaria no se queda sólo en las aulas, sino que se abre a la sociedad, que es lo que va a hacer posible este acuerdo".

Compromiso

Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Universitat de València aprobó un documento de compromiso y de futuro con su extensión de Ontinyent, en la comarca de La Vall d'Albaida. Además, el Consell Social de la Universitat de València aprobó la continuidad de los estudios universitarios en la Extensión Universitaria de Ontinyent y anunció la construcción de un nuevo aulario que dará cabida a todos los servicios universitarios. Durante la reunión previa a la firma, el rector ha avanzado que las obras del aulario comenzarán con toda probabilidad en septiembre de 2011 y ha mostrado su confianza en que las instalaciones estén operativas para el curso 2012-2013.

En la actual extensión de Ontinyent se imparten dos titulaciones universitarias, maestro en Educación Infantil y Finanzas y Contabilidad. El proyecto aprobado por la Universitat de València incluye la rehabilitación del antiguo colegio Luis Vives, la mejora en la gestión del servicio y la optimización de recursos. La construcción de aularios de nueva planta que albergarán en un futuro las dos titulaciones se llevará a cabo en la parcela de terreno situada junto al edificio del colegio Luis Vives.

A través del convenio marco firmado esta mañana, ambas instituciones colaborarán en la ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, a realizar entre los grupos o unidades de investigación, departamentos, institutos universitarios de investigación de la Universitat de València, así como centros o estructuras propios ó mixtos entre la Universitat de València y otros organismos públicos o privados, y el Ayuntamiento de Onteniente. También cooperarán en programas de formación de carácter general y específica. y trabajarán en el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.

La Universitat de València y el Ayuntamiento de Ontinyent organizarán actividades comunes relacionadas con la promoción cultural de la investigación y el desarrollo formativo, como la organización de estancias de estudiantes de la Universitat de València en el Ayuntamiento de Onteniente, mediante programas de cooperación educativa.

El acuerdo marco, que se desarrollará en posteriores convenios específicos, tendrá una duración de cuatro años prorrogables y estará regulado por una Comisión Mixta.

Jorge Hermosilla, vicerrector de Participación y Proyección Territorial, Silvia Barona, vicerrectora de Comunicación y Relaciones institucionales, y María Vicenta Mestre, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, han acompañado al rector en el acto de la firma. También han acudido a la firma José Pla, Delegado del Rector para la Extensión Universitaria de Ontinyent; Víctor Tello, Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Joan Oltra, Gerente de la Universitat de València.

Comparte esta noticia

comentarios

Actualmente no hay comentarios para esta noticia.

Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.

Escribe un comentario

Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.

publicidad